Evankeliumi Luukkaan mukaan

1 LUKU.

Alkulause 1–4. Enkeli ilmoittaa Sakariaalle Johannes Kastajan syntyväksi 5–25 ja ilmestyy Marialle 26–38. Marian käynti Elisabetin luona 39–45 ja hänen kiitosvirtensä 46–56. Johanneksen syntyminen 57–66 ja Sakariaan kiitosvirsi 67–80.

Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista,
2. sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, Hebr. 2:3. 1 Joh. 1:1.
3. niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, Ap.t. 1:1.
4. että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.

5. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. 1 Aikak. 24:10,19.
6. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina.
7. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.

8. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä,
9. että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. 2 Moos. 30:7. Hebr. 9:6.
10. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. 3 Moos. 16:17.
11. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.
12. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.
13. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
14. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. 4 Moos. 6:3. Tuom. 13:4. Jer. 1:5. Matt. 11:9-11,18.
16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.
17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." Mal. 4:6. Matt. 3:3. Mark. 9:11-13.
18. Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut." 1 Moos. 17:17.
19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Dan. 8:16. 9:21. Hebr. 1:14.
20. Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen."
21. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä.
22. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi.
23. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.
24. Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen:
25. "Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen". 1 Moos. 30:23.

26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
27. neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Matt. 1:8. Luuk. 2:5.
28. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."
29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.
30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Jes. 7:14. Matt. 1:21. Luuk. 2:21.
32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 2 Sam. 7:12-13,16. Ps. 132:11. Jes. 9:6-7.
33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 1 Aikak. 17:14. Ps. 45:7. 89:37. Jer. 23:5. Dan. 2:44. 7:14,27. Miika 4:7. Hebr. 1:8.
34. Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Matt. 1:18,20.
36. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;
37. sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." 1 Moos. 18:14. Job 42:2. Jer. 32:17,27. Sak. 8:6. Matt. 19:26. Mark. 10:27.
38. Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

39. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin
40. ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
41. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.
42. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
43. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?
44. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.
45. Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!" Joh. 20:29. Ap.t. 27:25.

46. Ja Maria sanoi:

"Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, 1 Sam. 2:1.
47. ja minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, vapahtajastani; Hab. 3:18.
48. sillä hän on katsonut
palvelijattarensa alhaisuuteen.
Katso, tästedes kaikki sukupolvet
ylistävät minua autuaaksi. Ps. 113:5-6.
49. Sillä Voimallinen on tehnyt
minulle suuria,
ja hänen nimensä on pyhä, Ps. 71:19. 111:9. 126:2-3.
50. ja hänen laupeutensa pysyy
polvesta polveen
niille, jotka häntä pelkäävät. 2 Moos. 20:6. Ps. 103:17.
51. Hän on osoittanut voimansa
käsivarrellaan;
hän on hajottanut ne,
joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. 2 Sam. 22:28. Ps. 33:10. Jes. 51:9. 52:10. 1 Piet. 5:5.
52. Hän on kukistanut valtiaat
valtaistuimilta
ja korottanut alhaiset. 1 Sam. 2:7. Job 5:11-12. Ps. 113:7. 147:6.
53. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä,
ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. 1 Sam. 2:5. Ps. 34:10-11. 107:9.
54. Hän on ottanut huomaansa
palvelijansa Israelin,
muistaaksensa laupeuttaan Ps. 98:3. Jes. 41:8-9. Jer. 31:3,20.
55. Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti,
niinkuin hän on meidän isillemme puhunut." 1 Moos. 17:7,19. 18:18. 3 Moos. 26:42. Miika 7:20.

56. Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.

57. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan.
58. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa.
59. Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. 1 Moos. 17:12. 3 Moos. 12:3.
60. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes".
61. Niin he sanoivat hänelle: "Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi".
62. Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi.
63. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä". Ja kaikki ihmettelivät.
64. Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa.
65. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista;
66. ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

67. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:


68. "Kiitetty olkoon Herra,
Israelin Jumala,
sillä hän on katsonut kansansa puoleen
ja valmistanut sille lunastuksen Ps. 130:7-8. Jes. 43:1. Luuk. 7:16. Room. 3:24. Hebr. 9:12.
69. ja kohottanut meille
pelastuksen sarven
palvelijansa Daavidin huoneesta 1 Sam. 2:10. Ps. 18:3. 132:17. Hes. 29:21.
70. — niinkuin hän on puhunut
hamasta ikiajoista
pyhäin profeettainsa suun kautta —
71. pelastukseksi vihollisistamme
ja kaikkien niiden kädestä,
jotka meitä vihaavat, Ps. 106:10. Jes. 35:4.
72. tehdäkseen laupeuden
meidän isillemme
ja muistaakseen pyhän liittonsa, 1 Moos. 17:7. Ps. 105:8-9. 106:45. Jer. 31:31.
73. sen valan, jonka hän vannoi
Aabrahamille, meidän isällemme; 1 Moos. 22:16-17. Hebr. 6:13,17.
74. suodakseen meidän,
vapahdettuina vihollistemme kädestä,
pelkäämättä palvella häntä
75. pyhyydessä ja vanhurskaudessa
hänen edessään
kaikkina elinpäivinämme. Ef. 4:24. 1 Piet. 1:15.
76. Ja sinä, lapsukainen,
olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi,
sillä sinä olet käyvä Herran edellä
valmistaaksesi hänen teitään, Jes. 40:3. Mal. 3:1. Matt. 3:3.
77. antaaksesi hänen kansalleen
pelastuksen tuntemisen
heidän syntiensä anteeksisaamisessa, Jer. 31:34. Luuk. 3:3.
78. meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden,
jonka kautta meidän puoleemme katsoo
aamun koitto korkeudesta, 4 Moos. 24:17. Mal. 4:2.
79. loistaen meille, jotka istumme
pimeydessä ja kuoleman varjossa,
ja ohjaten meidän jalkamme
rauhan tielle." Jes. 9:1. 42:7. 60:1. Matt. 4:16.

80. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Luuk. 2:40.