Malakia

2 LUKU.

Nuhde papeille. Avioliitot pakanallisten naisten kanssa. Avioerot. Väärintekijäin välinpitämättömyys Herran tuomiosta.

Ja nyt teille tämä käsky, te papit!
2. Jos ette kuule ja paina sydämeenne,
niin että annatte kunnian minun nimelleni,
sanoo Herra Sebaot,
lähetän minä teitä vastaan kirouksen
ja kiroan teille suodut siunaukset.
Minä olenkin ne jo kironnut,
sillä te ette ole painaneet tätä sydämeenne. 5 Moos. 28:15.
3. Minä kiellän teiltä jälkeläiset,
ja minä viskelen rapaa teidän kasvoihinne,
teidän juhlauhrienne rapaa,
ja siihen teidät itsenne kannetaan. Jer. 16:4. 22:19.
4. Ja te tulette tietämään,
että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn,
jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi,
sanoo Herra Sebaot. 4 Moos. 25:12.


5. Minun liittoni hänen kanssansa
oli elämä ja rauha,
ja minä annoin sen hänelle peloksi;
ja hän pelkäsi minua,
vapisi minun nimeni edessä.
6. Oikea opetus oli hänen suussansa,
eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa.
Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani,
ja monet hän käänsi pois pahoista töistä.
7. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto,
ja hänen suustansa etsitään opetus;
sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Hagg. 1:13. 2 Kor. 5:20.
8. Mutta te olette poikenneet tieltä,
olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan,
olette turmelleet Leevin liiton,
sanoo Herra Sebaot.
9. Niinpä minäkin teen teidät halpana pidetyiksi
ja alhaisiksi kaiken kansan edessä,
koska te ette ole pitäneet minun teitäni,
vaan olette olleet puolueelliset opetuksessa. 1 Sam. 2:30.


10. Eikö meillä kaikilla ole sama Isä?
Eikö sama Jumala ole meitä luonut?
Miksi me olemme uskottomat toinen toisellemme
ja rikomme isiemme liiton? 2 Moos. 19:5. Matt. 23:9. Ef. 3:15. 4:5.
11. Juuda on ollut uskoton,
Israelissa ja Jerusalemissa on tehty kauhistus.
Sillä Juuda on häväissyt Herran pyhäkön,
jota Herra rakastaa,
ja on ottanut avioksi vieraan jumalan tyttäriä. Esra 9:12. 10:2. Neh. 13:23.
12. Hävittäköön Herra siltä mieheltä,
joka tämän tekee,
Jaakobin majoista valvojan ja vastaajan
ja Herran Sebaotin uhrilahjan tuojan.


13. Ja toiseksi te olette tehneet tämän:
olette saattaneet Herran alttarin
peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla,
niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen
eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne.
14. Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?"
Sentähden, että Herra on todistaja
sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä,
jolle sinä olet ollut uskoton,
vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. 1 Moos. 31:49.
15. Niin ei tee yksikään,
jolla on jäännöskään Hengestä.
"Mutta kuinkas se yksi —?"
Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. —
Ottakaa siis vaari hengestänne
älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.
16. Sillä minä vihaan hylkäämistä,
sanoo Herra, Israelin Jumala,
ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä,
sanoo Herra Sebaot.
Siis ottakaa vaari hengestänne
älkääkä olko uskottomat. Matt. 19:3.


17. Te väsytätte Herran puheillanne.
Mutta te sanotte: "Miten väsytämme?"
Siten, että sanotte:
"Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä,
ja niihin hänellä on mielisuosio";
tahi: "Missä on tuomion Jumala?"