Malakia

3 LUKU.

Herra tulee. Hän puhdistaa ja tuomitsee. Ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä.

Katso, minä lähetän sanansaattajani,
ja hän on valmistava tien minun eteeni.
Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra,
jota te etsitte,
ja liiton enkeli,
jota te halajatte.
Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Jes. 40:3. Matt. 11:10. Mark. 1:2. Luuk. 1:76. 7:27.
2. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän,
ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy?
Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli
ja niinkuin pesijäin saippua.
3. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean,
hän puhdistaa Leevin pojat,
saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean
ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ps. 51:21. Sak. 13:9.
4. Ja Herralle ovat otollisia
Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat
niinkuin ammoin menneinä päivinä
ja muinaisina vuosina.


5. Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion
ja tulen kiiruusti todistajaksi
velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan
ja niitä vastaan, jotka sortavat
palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa
ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian
eivätkä pelkää minua,
sanoo Herra Sebaot. 2 Moos. 22:21. 3 Moos. 19:12. 20:10. 5 Moos. 24:17. Aam. 2:6. 5:12.
6. Sillä minä, Herra, en muutu,
ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä: 1 Sam. 15:29. Ps. 33:11. Sananl. 19:21. Jes. 14:24. 25:1. 46:10.
7. isienne päivistä asti
te olette poikenneet minun käskyistäni
ettekä noudata niitä.
Kääntykää minun tyköni,
niin minä käännyn teidän tykönne,
sanoo Herra Sebaot.
Mutta te sanotte:
"Missä asiassa meidän on käännyttävä?" Sak. 1:3.
8. Riistääkö ihminen Jumalalta?
Te kuitenkin riistätte minulta.
Mutta te sanotte:
"Missä asiassa me sinulta riistämme?"
Kymmenyksissä ja antimissa. 4 Moos. 18:24. Neh. 10:37. 12:44. Hes. 45:13.
9. Te olette kirouksella kirotut,
kun te, koko kansa, riistätte minulta.
10. Tuokaa täydet kymmenykset
varastohuoneeseen,
että minun huoneessani olisi ravintoa,
ja siten koetelkaa minua,
sanoo Herra Sebaot:
totisesti minä avaan teille taivaan akkunat
ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.
11. Ja minä karkoitan nuhtelullani
teiltä syöjäsirkat
turmelemasta teidän maanne hedelmää,
eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön,
sanoo Herra Sebaot.
12. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat,
sillä te tulette olemaan ihasteltu maa,
sanoo Herra Sebaot.


13. Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan,
sanoo Herra.
Mutta te sanotte:
"Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?"
14. Te sanotte: "Herran palveleminen on turha;
ja mitä hyötyä siitä on ollut,
että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät
ja että olemme vaeltaneet murheellisina
Herran Sebaotin kasvojen edessä. Job 21:15.
15. Nyt me kiitämme julkeitten onnea.
Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on,
ne tulevat raketuiksi.
He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat."
16. Silloin myös Herraa pelkääväiset
puhuvat toinen toisensa kanssa,
ja Herra tarkkaa ja kuulee;
ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä
niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät
ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ps. 139:16.
17. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot,
sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni.
Ja minä olen heille laupias,
niinkuin mies on laupias pojallensa,
joka häntä palvelee. 2 Moos. 19:5. Tiit. 2:14. 1 Piet. 2:9.
18. Ja te näette jälleen,
mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä,
sen välillä, joka palvelee Jumalaa,
ja sen, joka ei häntä palvele.