Evankeliumi Matteuksen mukaan

1 LUKU.

Jeesuksen polviluku: Aabrahamista Daavidiin 1–6, Daavidista Babyloniin siirtämiseen 6–11, Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti, yhteensä kolme kertaa neljätoista polvea 12–17. Jeesuksen sikiäminen, nimi ja syntyminen 18–25.
(V. 1–17 vert. Luuk. 3:23-38.)

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. 2 Sam. 7:12. Ps. 132:11. Jes. 11:1. Matt. 22:42. Luuk. 2:4. Ap.t. 2:30. 13:23. Room. 1:3. Gal. 3:16. Ilm. 22:16.

2. Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet; 1 Moos. 21:3. 25:26. 29:35.
3. Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram; 1 Moos. 38:27-30. Ruut 4:18-22. 1 Aikak. 2:4-15.
4. Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon; 4 Moos. 1:7.
5. Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai; Ruut 4:13,17. Hebr. 11:31. Jaak. 2:25.
6. Iisaille syntyi Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta; 1 Sam. 17:12. 2 Sam. 12:10,24.
7. Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa; 1 Kun. 11:43. 14:31. 15:8. 1 Aikak. 3:10-14.
8. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia; 1 Kun. 15:24. 2 Kun. 8:16. 2 Aikak. 26:1.
9. Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia; 2 Kun. 15:7,32,38. 16:20. 2 Aikak. 26:23. 27:9. 28:27.
10. Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia; 2 Kun. 20:21. 21:18,24,26. 2 Aikak. 32:33. 33:20,25.
11. Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina. 2 Kun. 23:34. 1 Aikak. 3:15-16. 2 Aikak. 36:1,8.

12. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel; 1 Aikak. 3:17,19. Esra 3:2.
13. Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
14. Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
15. Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;
16. Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.
17. Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

18. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Luuk. 1:27,35.
19. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.
20. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Luuk. 1:35.
21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Ps. 130:8. Luuk. 1:31,77. 2:21. Joh. 1:29. Ap.t. 4:12. 5:31. 10:43. Hebr. 9:26. 1 Joh. 3:5. 4:14.
22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Jes. 7:14. 8:10.
24. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä
25. eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Luuk. 2:7,21.