Evankeliumi Matteuksen mukaan

11 LUKU.

Jeesus opettaa Galilean kaupungeissa 1, antaa vastauksen Johannes Kastajan lähettämille 2–6, todistaa Johanneksesta 7–19, nuhtelee kansaa katumattomuudesta 20–24, ylistää Isää armon ilmoittamisesta lapsenmielisille 25–27 ja kutsuu tykönsä työtätekeväiset ja raskautetut 28–30.

Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

(V. 2–19 vert. Luuk. 7:18-35.)

2. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa Matt. 14:3.
3. sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" 5 Moos. 18:15. Dan. 9:25-26. Mal. 3:1.
4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Jes. 35:5-6. 61:1.
6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun." Luuk. 2:34.

7. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Matt. 3:5. Jaak. 1:6.
8. Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa.
9. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Luuk. 1:76.
10. Tämä on se, josta on kirjoitettu:

'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,
ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'. Mal. 3:1. Mark. 1:2.

11. Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
12. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Luuk. 16:16.
13. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;
14. ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. Mal. 4:5. Matt. 17:12. Mark. 9:13. Luuk. 1:17.
15. Jolla on korvat, se kuulkoon. Matt. 13:9,43. Mark. 4:9,23. Ilm. 2:7.

16. Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen
17. sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'.
18. Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'. Jer. 35:5-6. Matt. 3:4.
19. Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa." Luuk. 15:1-2.

(V. 20–24 vert. Luuk. 10:12-15.)

20. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:
21. "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.
22. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.
23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Matt. 4:13.
24. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun." Matt. 10:15.

(V. 25–27 vert. Luuk. 10:21, 22.)

25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Job 37:24. Ps. 119:130. 1 Kor. 1:19,26-29.
26. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
27. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ps. 8:7. Matt. 28:18. Joh. 1:18. 3:35. 6:46. 10:15. 13:3. 17:2. Ef. 1:20-23.

28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jer. 31:25. Matt. 12:20. Joh. 7:37.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Jer. 6:16. Matt. 21:5.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 1 Joh. 5:3.