Evankeliumi Matteuksen mukaan

5 LUKU.

Vuorisaarna: Jeesus julistaa, ketkä ovat autuaita 1–12, sanoo opetuslapsiaan maan suolaksi ja maailman valkeudeksi 13–16, opettaa lain pysyväisyyttä 17–20, selittää viidettä käskyä 21–26, kuudetta käskyä 27–30, puhuu avioerosta 31, 32, kieltää vannomasta 33–37, käskee kostamaan pahan hyvällä 38–42 ja rakastamaan vihollisia 43–48.

Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.
2. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:

3. "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ps. 40:18. Jes. 57:15. 61:1. 66:2. Luuk. 6:20.
4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ps. 126:5. Jes. 61:2-3. Luuk. 4:18. 6:21. Joh. 16:20. 2 Kor. 7:9-10. Ilm. 7:17. 21:4.
5. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Ps. 37:11.
6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Ps. 17:15. 42:2-3. 63:2. Jes. 55:1. 65:13. Luuk. 6:21. Joh. 6:35.
7. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Ps. 41:2. Matt. 25:35-36. Luuk. 6:36,38. 2 Tim. 1:16. Jaak. 2:13.
8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ps. 24:4. 51:12. 73:1. Ap.t. 15:9. 1 Kor. 13:12. Hebr. 12:14. 1 Joh. 3:2-3. Ilm. 22:4.
9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Sananl. 12:20. Room. 12:18.
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 2 Tim. 2:12. 1 Piet. 3:14.
11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Ps. 69:7-9. Luuk. 6:22. Joh. 15:21. 1 Piet. 4:14.
12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Neh. 9:26. Jer. 38:6. Matt. 23:34. Luuk. 6:23. 11:49. Ap.t. 5:41. 7:52. 2 Kor. 4:17. Jaak. 1:2. 5:10-11.

13. Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Mark. 9:50. Luuk. 14:34-35. Kol. 4:6.
14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; Sananl. 4:18. Joh. 8:12. 2 Kor. 4:6. Ef. 5:8. Fil. 2:15. 1 Tess. 5:5.
15. eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Mark. 4:21. Luuk. 8:16. 11:33.
16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. 1 Piet. 2:12. Jaak. 3:13.

17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Luuk. 24:44. Room. 3:31. 10:4.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Luuk. 16:17. 21:33.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Jaak. 2:10.
20. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 23:2-28. Luuk. 11:39-44. 18:11-12. Room. 10:3.

21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 2 Moos. 20:13. 5 Moos. 5:17. 2 Aikak. 19:5.
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 3 Moos. 19:17. Ps. 4:5. Sananl. 13:3. Ef. 4:26,31. Kol. 3:8. 1 Joh. 3:15.
23. Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Matt. 6:14-15. Mark. 11:25-26. 1 Tim. 2:8.
25. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Sananl. 25:8. Luuk. 12:58. Ef. 4:26.
26. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon. Matt. 18:34. Luuk. 12:59.

27. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. 2 Moos. 20:14. 5 Moos. 5:18.
28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Job 31:1. Sananl. 4:23. 6:25. 2 Piet. 2:14.
29. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Matt. 18:9. Mark. 9:47. Room. 8:13. 1 Kor. 9:27. Kol. 3:5.
30. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. Matt. 18:8. Mark. 9:43.

31. On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'. 5 Moos. 24:1. Matt. 19:7. Mark. 10:4.
32. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin. Matt. 19:9. Mark. 10:11-12. Luuk. 16:18. Room. 7:3. 1 Kor. 7:10-11.

33. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'. 2 Moos. 20:7. 3 Moos. 19:12. 4 Moos. 30:3. 5 Moos. 5:11. Ps. 50:14.
34. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, Jes. 66:1. Ap.t. 7:49. Jaak. 5:12.
35. älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; Ps. 48:3.
36. äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi;
37. vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. 2 Kor. 1:17. Jaak. 5:12.

38. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. 2 Moos. 21:24. 5 Moos. 19:21.
39. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; Sananl. 20:22. 24:29. Jes. 50:6. Valit. 3:30. Luuk. 6:29. Room. 12:17,19. 1 Tess. 5:15. 1 Piet. 3:9.
40. ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; 1 Kor. 6:7.
41. ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.
42. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. 5 Moos. 15:7-8,10. Ps. 37:26. 112:5. Sananl. 21:26. 22:9. Luuk. 6:30,35. 1 Joh. 3:17.

43. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. 3 Moos. 19:18. 5 Moos. 23:6.
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, 2 Moos. 23:4-5. Ps. 7:5. Sananl. 25:21. Luuk. 6:27-28. 23:34. Ap.t. 7:60. Room. 12:14,20. 1 Kor. 4:12-13. 1 Piet. 3:9.
45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Job 25:3. Luuk. 6:35. Ef. 5:1.
46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Luuk. 6:32.
47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?
48. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." 1 Moos. 17:1. 3 Moos. 11:44. 19:2. 20:7,26. 1 Piet. 1:15-16. Jaak. 1:4.