Evankeliumi Matteuksen mukaan

7 LUKU.

Vuorisaarnan jatkoa ja loppu: Jeesus varoittaa tuomitsemasta 1–5 ja antamasta pyhää saastaisille 6, neuvoo rukoukseen 7–11 ja lähimmäisenrakkauteen 12, kehoittaa menemään sisälle ahtaasta portista 13, 14, kavahtamaan vääriä profeettoja 15–20 ja noudattamaan Isän tahtoa 21–23 sekä teroittaa lopuksi sanojensa noudattamisen tärkeyttä 24–27. Vuorisaarnan vaikutus kansaan 28, 29.

lkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; Luuk. 6:37-38. Room. 2:1. 1 Kor. 4:5. Jaak. 4:11.
2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Ester 7:10. Sananl. 19:17. Mark. 4:24. Gal. 6:7. Jaak. 2:13.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Luuk. 6:41-42. Joh. 8:7.
4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

6. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. Sananl. 9:7-8. Matt. 10:14.

7. Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 1 Aikak. 28:9. 2 Aikak. 15:2. Jer. 29:12-14. Matt. 21:22. Mark. 11:24. Luuk. 11:9-10. Joh. 14:13. 15:7. 16:23-24. 1 Joh. 3:22. Jaak. 1:5-6.
8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Sananl. 8:17.
9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, Luuk. 11:11.
10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! Luuk. 11:13.

12. Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. Matt. 22:39-40. Luuk. 6:31. Room. 13:8,10. Gal. 5:14. 1 Tim. 1:5.

13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; Luuk. 13:24.
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ap.t. 14:22.

15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 5 Moos. 13:1-3. Jer. 14:14-15. 23:16,21. Hes. 13:3-5. 22:28. Miika 3:5. Matt. 24:11,24. Ap.t. 20:29. 1 Tim. 4:1-2. 2 Piet. 2:1-2. 1 Joh. 4:1.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Matt. 12:33,35. Luuk. 6:43-44.
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jaak. 3:11-12.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Matt. 3:10. Joh. 15:2,6.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Hoos. 8:2. Matt. 25:11. Luuk. 6:46. Room. 2:13. Jaak. 1:22.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. Matt. 13:41-42. 25:12,41. Luuk. 13:25-27.

24. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Luuk. 6:47-49.
25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, Matt. 13:54. Mark. 1:22. Luuk. 4:32. Joh. 7:46.
29. sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.