Miika

3 LUKU.

Päämiesten ja profeettain synnit sekä niiden tuomio.

Ja minä sanoin:

Kuulkaa, Jaakobin päämiehet
ja Israelin heimon ruhtinaat!
Eikö teidän tulisi tuntea oikeus, Jer. 5:4.
2. teidän, jotka vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa,
jotka raastatte ihmisten nahan heidän päältänsä
ja lihan irti heidän luistansa? Aam. 5:14.
3. Ne, jotka syövät minun kansani lihan
ja nylkevät nahan heidän päältänsä
ja murskaavat heidän luunsa,
paloittelevat niinkuin pataan,
niinkuin lihan kattilaan — Ps. 14:4.
4. kerran he huutavat Herran puoleen,
mutta hän ei vastaa heille,
vaan kätkee heiltä kasvonsa sinä aikana,
koska he ovat pahoja töitä tehneet. 5 Moos. 31:18. Sananl. 1:28. Jes. 1:15. Jer. 11:11. 14:12. Hes. 8:18.


5. Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan,
jotka eksyttävät minun kansaani,
jotka huutavat: "Rauha!",
kun heidän hampaissaan on purtavaa,
mutta julistavat pyhän sodan sille,
joka ei anna mitään heidän suuhunsa: Hes. 13:18. Miika 2:11.
6. Sentähden tulee teille yö, näkyjä vailla,
teille tulee pimeys, ennustelua vailla.
Aurinko laskee näiltä profeetoilta,
ja päivä heiltä pimenee. Aam. 8:9.
7. Näkijät joutuvat häpeään,
ja ennustelijat punastuvat.
Kaikki he peittävät partansa,
sillä Jumalan vastausta ei tule. 3 Moos. 13:45.


8. Mutta minä olen täynnä voimaa,
Herran Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä
ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset
ja Israelille sen synnit.
9. Kuulkaa tämä, Jaakobin heimon päämiehet
ja Israelin heimon ruhtinaat,
te, jotka halveksitte oikeutta
ja vääristätte kaiken suoran,
10. rakennatte Siionia veritöillä
ja Jerusalemia vääryydellä. Jer. 22:13. Hab. 2:12.
11. Sen päämiehet jakavat oikeutta
lahjuksia vastaan,
sen papit opettavat maksusta,
ja sen profeetat ennustelevat rahasta.
Mutta Herraan he turvautuvat, sanoen:
"Eikö Herra ole meidän keskellämme?
Ei tule meille onnettomuutta." Jer. 5:12. 7:4. Sef. 3:3.


12. Siitä syystä, teidän tähtenne,
Siion kynnetään pelloksi,
Jerusalem tulee kiviraunioksi
ja temppelivuori metsäkukkulaksi. Jer. 26:18.