Paavalin kirje roomalaisille

12 LUKU.

Siirtyessään neuvomaan, miten kristillinen siveys on seurakunnassa toteutettava, apostoli kehoittaa veljiä kokonaan antautumaan Jumalalle 1, 2, käskee heitä arvostelemaan itseänsä sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut, ja palvelemaan toinen toistaan, kutakin saamallaan armolahjalla 3–8, ja pyytää heitä itsensäkieltävällä rakkaudella tekemään hyvää veljille ja vihollisille sekä voittamaan pahan hyvällä 9–21.

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Room. 6:13. 1 Kor. 6:13,20.
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Gal. 1:4. Ef. 4:23. 5:10,17. Kol. 1:9. 1 Tess. 4:3. 1 Piet. 1:14. 1 Joh. 2:15.

3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Matt. 25:15. Room. 1:5. 1 Kor. 12:11. 2 Kor. 10:13. Ef. 4:7.
4. Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, 1 Kor. 12:12,27. Ef. 4:16.
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä; 1 Kor. 10:17. Ef. 1:23. 4:25. 5:23. Kol. 1:24.
6. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; 1 Kor. 12:4. Ef. 4:11. 1 Piet. 4:10-11.
7. jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; 1 Tim. 4:16.
8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. 5 Moos. 15:7. Matt. 6:1-3. Ap.t. 20:28. 2 Kor. 8:2. 9:7. 1 Piet. 5:2.

9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Ps. 34:15. 37:27. 97:10. Aam. 5:15. 2 Kor. 6:6. 1 Piet. 1:22. 4:8. 1 Joh. 4:7.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Fil. 2:3. 1 Tess. 4:9. Hebr. 13:1. 1 Piet. 1:22. 2:17. 2 Piet. 1:7.
11. Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa. Ap.t. 18:25. Ilm. 3:15-16.
12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Luuk. 10:20. 18:1. Ap.t. 1:14. 2:42. Room. 15:13. Ef. 6:18. Kol. 4:2. 1 Tess. 5:16-17. Hebr. 10:35-36. 12:1. Jaak. 5:7.
13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. Matt. 25:35. 1 Kor. 16:1. Hebr. 13:2. 1 Piet. 4:9.
14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Matt. 5:44. Luuk. 6:28. 1 Kor. 4:12. 1 Piet. 3:9.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Luuk. 1:58.
16. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. Ps. 131:1. Sananl. 3:7. Jes. 5:21. Room. 15:5. 1 Kor. 1:10. 2 Kor. 13:11. Fil. 2:2.
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 3 Moos. 19:18. Sananl. 20:22. Matt. 5:39. 2 Kor. 8:21. 1 Piet. 3:9.
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Mark. 9:50. Hebr. 12:14.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra". 5 Moos. 32:35. Ps. 94:1. Sananl. 24:29. Luuk. 6:29. 2 Tess. 1:6. Hebr. 10:30.


20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä,
ruoki häntä,
jos hänellä on jano,
juota häntä,
sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä
hänen päänsä päälle". 2 Moos. 23:4-5. Sananl. 25:21-22. Matt. 5:44.
21. Älä anna pahan itseäsi voittaa,
vaan voita sinä paha hyvällä. 1 Sam. 24:18.