Paavalin kirje roomalaisille

15 LUKU.

Kristittyjen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia ja elää lähimmäiselleen rakentumiseksi 1–4, olla keskenään yksimielisiä 5, 6 ja hoivata toinen toistansa, niinkuin Kristus on ottanut hoivaansa sekä juutalaiset että pakanat 7–13. Apostoli puolustaa rohkeaa kirjettään sillä, että hänen on papillisesti toimittaminen evankeliumin palvelusta pakanain seassa 14–16, jota hän on tehnytkin Jerusalemista Illyrikoniin asti 17–21, ja tämä on estänyt häntä tulemasta Roomaan 22. Vietyään Makedonian ja Akaian keräämän avustuksen Jerusalemiin hän aikoo matkallaan Hispaniaan käydä veljien luona Roomassa 23–29 ja pyytää nyt heidän esirukouksiaan 30–33.

Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Room. 14:1. 1 Kor. 9:19,22. Gal. 6:2. 1 Tess. 5:14.
2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Fil. 2:4.
3. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun". Ps. 69:9-10. Joh. 6:38. Fil. 2:5.
4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ps. 119:50. Room. 4:23. 1 Kor. 10:11. 2 Tim. 3:16.

5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, Joh. 17:21. Room. 12:16. 1 Kor. 1:10. Fil. 2:2.
6. niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. Ap.t. 4:24.

7. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Room. 14:3.
8. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, Matt. 15:24. Ap.t. 3:25-26.
9. mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on:

"Sentähden minä ylistän sinua
pakanain seassa
ja veisaan kiitosta sinun nimellesi". 2 Sam. 22:50. Ps. 18:50. Joh. 10:16. Room. 11:30.

10. Ja vielä on sanottu:

"Riemuitkaa, te pakanat,
hänen kansansa kanssa". 5 Moos. 32:43.

11. Ja taas:

"Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat,
ja ylistäkööt häntä kaikki kansat". Ps. 117:1.

12. Ja myös Esaias sanoo:

"On tuleva Iisain juurivesa,
hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita;
häneen pakanat panevat toivonsa". Jes. 11:1,10. Matt. 12:21. Ilm. 5:5. 22:16.

13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

14. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. 2 Piet. 1:12. 1 Joh. 2:21.
15. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut Room. 12:3.
16. sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri. Mal. 1:11. Ap.t. 9:15. 13:2. Room. 11:13. Gal. 2:9. 1 Tim. 2:7. 2 Tim. 1:11.

17. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; 1 Kor. 1:31.
18. sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, Ap.t. 21:19. Room. 16:26.
19. tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, Mark. 16:17,20. Ap.t. 19:11. 2 Kor. 12:12.
20. ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, 2 Kor. 10:15-16.
21. vaan niinkuin kirjoitettu on:

"Ne, joille ei ole julistettu hänestä,
saavat hänet nähdä,
ja jotka eivät ole kuulleet,
ne ymmärtävät". Jes. 52:15.

22. Sentähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne. Room. 1:13.

23. Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, Ap.t. 19:21. Room. 1:10-11.
24. niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. 1 Kor. 16:6.
25. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. Ap.t. 19:21. 20:22. 24:17.
26. Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. 1 Kor. 16:1. 2 Kor. 8:1. 9:1-2,12. Gal. 2:9-10.
27. Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. 1 Kor. 9:11. Gal. 6:6.
28. Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan;
29. ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Room. 1:11.

30. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, 2 Kor. 1:11. Ef. 6:18-19. Kol. 4:3,12.
31. että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen, 2 Tess. 3:1-2.
32. niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne.

33. Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen. 2 Kor. 13:11. Fil. 4:9. 1 Tess. 5:23. 2 Tess. 3:16.