Paavalin kirje roomalaisille

3 LUKU.

Vaikka juutalaisilla on se etu, että Jumalan sana on heille uskottu 1–8, ovat he kuitenkin, niinkuin Raamattu todistaa, kaikki niinkuin pakanatkin syyllisiä Jumalan edessä 9–20, mutta kumpaisetkin tulevat vanhurskaiksi uskosta Jeesuksen Kristuksen valmistaman lunastuksen kautta 21–26. Täten lakia ei kumota, vaan se vahvistetaan 27–31.

Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. 5 Moos. 4:7-8. 31:24-25. Joos. 24:26. Ps. 103:7. 147:19-20. Jes. 30:8. Jer. 30:2. Ap.t. 7:38. Room. 9:4.
3. Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä? 4 Moos. 23:19. Room. 9:6. 11:29. 2 Tim. 2:13. Hebr. 4:2.
4. Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niinkuin kirjoitettu on:

"Että sinut havaittaisiin
vanhurskaaksi sanoissasi
ja että voittaisit,
kun sinun kanssasi oikeutta käydään". Ps. 51:6. 116:11. Joh. 3:33.

5. Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla. Job 8:3. 34:10. Room. 9:14.
6. Pois se! Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman? 1 Moos. 18:25. Ap.t. 17:31.
7. Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan?
8. Ja miksi emme tekisi, niinkuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niinkuin muutamat väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi"? Niiden tuomio on oikea. Room. 6:1,15.

9. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, Joh. 8:34. Room. 1:18. 7:14. Gal. 3:22.
10. niinkuin kirjoitettu on:

"Ei ole ketään vanhurskasta,
ei ainoatakaan, Ps. 14:1,3. 53:1-4.
11. ei ole ketään ymmärtäväistä,
ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12. kaikki ovat poikenneet pois,
kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet;
ei ole ketään,
joka tekee sitä, mikä hyvä on,
ei yhden yhtäkään.
13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta,
kielellänsä he pettävät,
kyykäärmeen myrkkyä
on heidän huultensa alla; Ps. 5:10. 140:4.
14. heidän suunsa on täynnä
kirousta ja katkeruutta. Ps. 10:7.
15. Heidän jalkansa ovat nopeat
vuodattamaan verta, Sananl. 1:16. Jes. 59:7.
16. hävitys ja kurjuus
on heidän teillänsä,
17. ja rauhan tietä he eivät tunne. Jes. 59:8. Luuk. 1:79.
18. Ei ole Jumalan pelko
heidän silmäinsä edessä." 1 Moos. 20:11. Ps. 36:2.

19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; Hes. 16:63.
20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ps. 143:2. Ap.t. 13:39. Room. 7:7. Gal. 2:16. 3:11. Ef. 2:8-9. Tiit. 3:5.

21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 1 Moos. 15:6. Jes. 53:11. Jer. 23:6. Joh. 5:46. Ap.t. 10:43. 15:10-11. 26:22-23. Room. 1:17. Fil. 3:9. 1 Piet. 1:10.
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Room. 10:12. Gal. 3:28. Kol. 3:11.
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla Room. 11:32. Gal. 3:22. 1 Joh. 1:8,10.
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, Matt. 20:28. Room. 5:1. Ef. 1:7. 2:8. Kol. 1:14. 1 Tim. 2:6. Tiit. 3:5,7. Hebr. 9:12. 1 Piet. 1:18-19.
25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit Ap.t. 13:38-39. 17:30. 20:28. Room. 5:9. 2 Kor. 5:19,21. Kol. 1:20. Hebr. 9:15. 1 Joh. 1:9. 2:2. 4:10.
26. jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ps. 51:6. Gal. 2:16.

27. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. 1 Kor. 1:29,31. Ef. 2:9.
28. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. Ap.t. 13:38-39. Room. 4:5.
29. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, Room. 9:24. 10:12. 15:9.
30. koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. 5 Moos. 6:4. Ap.t. 15:9,11. Room. 4:11-12. Gal. 3:8.
31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain. Matt. 5:17. Room. 8:3-4.