Paavalin kirje roomalaisille

4 LUKU.

Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, ja myös Daavid todistaa sen autuaaksi, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja 1–8; samoin pakanatkin vanhurskautetaan uskosta, sillä Aabraham vanhurskautettiin jo ollessaan ympärileikkaamaton 9–12. Siten hän tuli kaikkien uskovaisten isäksi 13–17; ja hänen luja uskonsa 18–22 on esikuvana meille, jotka samoin tulemme vanhurskaiksi uskosta 23–25.

"Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Jes. 51:2.
2. Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3. Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". 1 Moos. 15:6. Gal. 3:6. Jaak. 2:23.
4. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, Matt. 20:14. Room. 11:6.
5. mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; Joh. 6:28-29. Room. 3:22,28. 2 Kor. 5:19. Fil. 3:9.
6. niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:


7. "Autuaat ne,
joiden rikokset ovat anteeksi annetut
ja joiden synnit ovat peitetyt! Ps. 32:1-2.
8. Autuas se mies,
jolle Herra ei lue syntiä!"

9. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi". Room. 3:30.
10. Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
11. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; 1 Moos. 17:10-11. Room. 3:22. Gal. 3:6-7.
12. ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. Matt. 3:9. Luuk. 19:9.

13. Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. 1 Moos. 12:7. 15:5-6,18. 17:2. 26:3. Room. 9:8. Gal. 3:16,18. Hebr. 11:9.
14. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.
15. Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Room. 5:13. 1 Kor. 15:56. Gal. 3:10.
16. Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä Room. 3:24. 9:8. Gal. 3:16,18,28. Ef. 2:8.
17. — niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" — sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat. 1 Moos. 17:4-5. Joh. 5:21. Room. 9:11.

18. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", 1 Moos. 15:4-5. Hebr. 11:12.
19. eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut — sillä hän oli jo noin satavuotias — ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 1 Moos. 17:17. 18:11.
20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, Hebr. 11:8,17-18.
21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 1 Moos. 18:14. Ps. 115:3. Luuk. 1:37.
22. Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.

23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, Room. 15:4.
24. vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, Ap.t. 2:24. 13:30.
25. joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jes. 53:5-6. Room. 8:32. 1 Kor. 15:17. 2 Kor. 5:21. Gal. 1:4. 1 Piet. 2:24. 3:18. 1 Joh. 2:2.