Paavalin kirje roomalaisille

9 LUKU.

Apostoli sanoo syvästi surevansa Israelia 1–5. Jumalan lupaukset sille eivät kuitenkaan ole tyhjiin rauenneet, mutta luonnollinen polveutuminen Aabrahamista ei tuota lapseutta 6–13. Jumala ei tee väärin, sillä hän on armahtamisessaan ja hylkäämisessään täysin vapaa 14–21 ja on kutsunut pakanatkin armon osallisuuteen, niinkuin hän jo profeettainsa kautta on sanonut 22–29; syy Israelin hylkäämiseen on se, että he perustautuivat tekoihin eikä uskoon 30–33.

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele — sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä — 2 Kor. 11:31.
2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Room. 10:1.
3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, 2 Moos. 32:32.
4. ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; 2 Moos. 4:22. 19:5. 24:16. 5 Moos. 7:6. 14:1. Ps. 147:19. Jer. 31:9. Ap.t. 2:39. 3:25.
5. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! 5 Moos. 10:15. Matt. 1:1. Luuk. 3:23. Joh. 1:1. Room. 1:25. Hebr. 1:8-9.

6. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, 4 Moos. 23:19. Room. 2:28-29. 3:3. Gal. 6:16. 2 Tim. 2:13. Ilm. 2:9.
7. eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; 1 Moos. 21:12. Joh. 8:39. Hebr. 11:18.
8. se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Gal. 3:29. 4:28.
9. Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". 1 Moos. 18:10,14.
10. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; 1 Moos. 25:21.
11. ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin — että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden —
12. sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", 1 Moos. 25:23.
13. niinkuin kirjoitettu on:

"Jaakobia minä rakastin,
mutta Eesauta minä vihasin". Ps. 47:5. Mal. 1:2-3.

14. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! 5 Moos. 32:4. 2 Aikak. 19:7. Job 8:3. 34:10. Ps. 92:16. Room. 3:5.
15. Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". 2 Moos. 33:19.
16. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Ef. 2:8-9.
17. Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". 2 Moos. 9:16.
18. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. 2 Moos. 4:21.
19. Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" Job 23:13. Dan. 4:32.
20. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?" Job 33:13. Jes. 45:9. 64:8. Jer. 18:6.
21. Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? 2 Tim. 2:20.

22. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, Room. 2:4-5.
23. ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
24. Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, Room. 3:29.
25. niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo:

"Minä olen kutsuva kansakseni sen,
joka ei ollut minun kansani,
ja rakkaakseni sen,
joka ei ollut minun rakkaani. Hoos. 2:23. 1 Piet. 2:10.
26. Ja on tapahtuva,
että siinä paikassa, jossa heille on sanottu:
'Te ette ole minun kansani',
siinä heitä kutsutaan
elävän Jumalan lapsiksi." Hoos. 1:10.

27. Mutta Esaias huudahtaa Israelista:

"Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan
kuin meren hiekka,
niin pelastuu heistä vain jäännös. 1 Moos. 22:17. Jes. 10:22-23. Room. 11:5.
28. Sillä sanansa on Herra toteuttava
maan päällä lopullisesti ja rutosti."

29. Niinkuin Esaias myös on ennustanut:

"Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt
meille siementä,
niin meidän olisi käynyt
niinkuin Sodoman,
ja me olisimme tulleet
Gomorran kaltaisiksi". 1 Moos. 19:24-25. Jes. 1:9. Jer. 50:40.

30. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; Room. 10:20.
31. mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Room. 10:2-3. 11:7. Gal. 5:4.
32. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, 1 Kor. 1:23.
33. niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu". Ps. 118:22. Jes. 8:14. 28:16. Matt. 21:42. Luuk. 2:34. Ap.t. 10:43. Room. 10:11. 1 Piet. 2:6-8.