Sefanja

3 LUKU.

Kansat tuomitaan ja kääntyvät Herran tykö. Siionin tuleva kunnia.

Voi uppiniskaista ja saastutettua,
voi väkivaltaista kaupunkia!
2. Se ei ole totellut ääntä,
ei huolinut kurituksesta,
ei luottanut Herraan,
ei lähestynyt Jumalaansa. Jer. 7:28.
3. Sen päämiehet sen keskellä
ovat ärjyviä leijonia.
Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla,
jotka eivät säästä mitään aamuksi. Sananl. 28:15. Hes. 22:6,27. Hab. 1:8.
4. Sen profeetat ovat huikentelijoita,
uskottomia miehiä.
Sen papit saastuttavat pyhän
ja tekevät väkivaltaa laille. Jer. 23:11,32. Hes. 22:26. Miika 3:11.
5. Herra on vanhurskas sen keskellä,
hän ei tee väärin.
Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa,
ei se tulematta jää.
Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä. 5 Moos. 32:4. Jer. 8:12.
6. Minä olen hävittänyt pakanakansat,
niiden muurinkulmat ovat autioina.
Minä olen tehnyt niiden kadut raunioiksi,
kulkijattomiksi;
niiden kaupungit ovat hävitetyt
ihmisettömiksi, asujattomiksi.
7. Minä olen sanonut:
Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus,
niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta,
ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt.
Kuitenkin he varhaisesta alkaen
ovat aina pahemmin tehneet.


8. Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra,
odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille.
Sillä minun tuomioni on,
että minä kokoan pakanakansat,
saatan kokoon valtakunnat
vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni,
vihani kaiken hehkun;
sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Sef. 1:18.
9. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet,
niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä,
palvelevat häntä yksimielisesti. Jes. 6:5.
10. Tuolta puolen Etiopian virtain
tuovat minun rukoilijani —
tytär, minun hajoitettu joukkoni —
minulle ruokauhreja.
11. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä
yhtäkään niistä teoistasi,
joilla olet rikkonut minua vastaan,
sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi
sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi,
etkä sinä sitten enää ylpeile
minun pyhällä vuorellani.
12. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi
kurjan ja vaivaisen kansan,
ja he luottavat Herran nimeen. Matt. 5:3.
13. Israelin jäännökset eivät tee väärin,
eivät puhu valhetta,
eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä.
Sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat
kenenkään peloittelematta. Job 11:19. 1 Joh. 5:18.


14. Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel;
ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi,
tytär Jerusalem. Jes. 12:6. Sak. 9:9.
15. Herra on poistanut sinun tuomiosi,
kääntänyt pois sinun vihollisesi.
Israelin kuningas, Herra,
on sinun keskelläsi.
Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä. Ps. 23:4.


16. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille:
"Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.
17. Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi,
sankari, joka auttaa.
Hän ilolla iloitsee sinusta,
hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua,
hän sinusta riemulla riemuitsee." Jes. 62:5. 65:19.
18. Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista,
ne minä kokoan: nehän ovat sinusta,
niitä häväistys kuormana painaa.
19. Katso, siihen aikaan minä teen tekoni
kaikille sinun nöyryyttäjillesi.
Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut
ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi
jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. Miika 4:6.
20. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin
— siihen aikaan, jona minä teidät kokoan.
Sillä minä teen teidät
mainehikkaiksi ja ylistetyiksi
kaikissa maan kansoissa,
kun minä käännän teidän kohtalonne
teidän silmäinne nähden;
sanoo Herra. 5 Moos. 30:3.