Paavalin kirje Tiitukselle

2 LUKU.

Tiituksen tulee antaa terveen opin mukaisia kehoituksia vanhemmille ja nuoremmille seurakunnan jäsenille, miehille ja naisille, ja samoin palvelijoille 1–10, sillä Jumalan pelastava armo tahtoo kasvattaa kaikkia ihmisiä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti 11–15.

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: 2 Tim. 1:13. Tiit. 1:9.
2. vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; Tiit. 1:13.
3. niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, 1 Tim. 2:9-10. 3:11. 5:13. 1 Piet. 3:3.
4. voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
5. olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 1 Moos. 3:16. 1 Kor. 14:34. Ef. 5:22. Kol. 3:18. 1 Piet. 3:1.
6. Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.
7. Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta 1 Tim. 4:12. 1 Piet. 5:3.
8. ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana. 1 Tim. 5:14. Tiit. 1:9. 1 Piet. 2:12,15. 3:16.
9. Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, Ef. 6:5-6. Kol. 3:22-23. 1 Tim. 6:1-2. 1 Piet. 2:18.
10. etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.

11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 1 Tim. 2:4. Tiit. 3:4-5. 2 Piet. 3:9.
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, Ef. 1:4. 5:27. Kol. 1:22. 1 Piet. 1:15-17. 1 Joh. 2:15-16.
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, Room. 5:2. 1 Kor. 1:7. Fil. 3:20. 1 Tess. 1:10.
14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 2 Moos. 19:5-6. 5 Moos. 4:20. 7:6. Ps. 130:8. Hes. 37:23. 2 Kor. 5:15. Gal. 1:4. 2:20. Ef. 2:10. 5:2. Hebr. 9:14. 1 Piet. 2:9.
15. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. 1 Kor. 16:11. 1 Tim. 4:12. 2 Tim. 4:2.