Evankeliumi Markuksen mukaan

13 LUKU.

Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä 1–13, Jerusalemin hävityksestä 14–20, vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista 21–23 sekä tulemuksestaan 24–27; puhuu vertauksen viikunapuusta 28, 29, sanoo tulemuksensa hetken olevan tuntemattoman 30–32 ja kehoittaa valvomaan 33–37.
(V. 1–33 vert. Matt. 24:1-36. Luuk. 21:5-36.)

Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"
2. Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta." 1 Kun. 9:7-8. Miika 3:12. Luuk. 19:44.
3. Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä:
4. "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?"
5. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jer. 29:8. Ef. 5:6. Kol. 2:8. 2 Tess. 2:3. 1 Joh. 4:1.
6. Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta. Jer. 14:14. 23:21. 1 Joh. 2:18.
7. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu.
8. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. 2 Aikak. 15:6. Jes. 19:2.
9. Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille. Matt. 10:17-18. Joh. 15:19. 16:2. Ap.t. 17:6. 18:12. 24:1. 25:23. 27:24. Ilm. 2:10.
10. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. Mark. 16:15.

11. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki. Matt. 10:19-20. Luuk. 12:11-12. Ap.t. 4:31.
12. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Hes. 38:21. Miika 7:5-6. Matt. 10:21,35-36.
13. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Matt. 10:22. Ilm. 2:7.

14. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi — joka tämän lukee, se tarkatkoon — silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; Dan. 9:27. 11:31. 12:11.
15. joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; Luuk. 17:31.
16. ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
17. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
18. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella.
19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Dan. 12:1. Jooel 2:2.
20. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.

21. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. Luuk. 17:23.
22. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. 5 Moos. 13:1-4. 2 Tess. 2:11. Ilm. 13:13-14.
23. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. 2 Piet. 3:17.

24. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, Jes. 13:10. Hes. 32:7-8. Jooel 2:10,31. 3:15. Sef. 1:15. Sak. 14:1-2. Ap.t. 2:20. Ilm. 6:12-13.
25. ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.
26. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Dan. 7:13. Matt. 16:27. 25:31. 26:64. Mark. 14:62. Ap.t. 1:11. 1 Tess. 4:16. Ilm. 1:7.
27. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

28. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
29. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

30. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.
31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ps. 102:27. 119:89. Jes. 40:8. 51:6. Matt. 5:18. Hebr. 1:11-12. 2 Piet. 3:7.
32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä. Ap.t. 1:7. 1 Tess. 5:1-2.

33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. Matt. 25:13. Luuk. 12:40. 1 Tess. 5:6.
34. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa.
35. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla,
36. ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.
37. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa."